Chào mừng bạn đến với trang chính sách bảo mật của Nodie.vn. Nodie.vn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và duy trì sự riêng tư của họ. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập Nodie.vn hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi như lịch sử tìm kiếm và thông tin về thiết bị của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, xác nhận danh tính của bạn và liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép, mất mát hoặc rò rỉ thông tin. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin của bạn.

Không chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty tài trợ hoặc đối tác của chúng tôi để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc thay đổi sẽ được đăng trên trang web này và sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng tải. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách bảo mật này thường xuyên để cập nhật về các thay đổi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@nodie.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.