Via Facebook XMDT, 902

( 0 đánh giá của khách hàng) 0 Đã bán

80,000 120,000 

Thông tin về tài khoản:

Via Việt XMDT tức là tài khoản Via có quốc gia Việt Nam. Mới được tạo không quá lâu. Tài khoản này đã có lịch sử bị vô hiệu hóa, và bị hạn chế quảng cáo. Facebook yêu cầu xác minh danh tính để tiếp tục sử dụng tính năng quảng cáo. Sau khi được kháng  thì tài khoản này đã được khôi phục lại tài khoản quảng cáo như bình thường

Bạn cần tạo một Profile trên trình duyệt mới để trust thiết bị hơn
Khuyến cáo nên sử dụng Proxy để đăng nhập nhằm hạn chế xác minh
Tuyệt đối không login thẳng qua www.facebook.com, nên sử dụng mbasic.facebook.com
Via là của chúng tôi, nhưng tài sản trong via là của bạn, vì vậy hãy thay đổi thông tin sau khi mua !