Tài khoản Twitter

( 0 đánh giá của khách hàng) 0 Đã bán

25,000 150,000 

Thông tin về tài khoản:

Twitter là một mạng xã hội và trang web cung cấp dịch vụ truyền thông xã hội cho phép người dùng gửi và đọc các tin nhắn ngắn có độ dài tối đa 280 ký tự, được gọi là “tweets”. Người dùng có thể sử dụng Twitter để chia sẻ thông tin, hình ảnh và video với người theo dõi của mình. Twitter cũng cung cấp tính năng tìm kiếm và theo dõi các chủ đề quan tâm của người dùng thông qua các hashtag (#)

Bạn cần tạo một Profile trên trình duyệt mới để trust thiết bị hơn
Khuyến cáo nên sử dụng Proxy để đăng nhập nhằm hạn chế xác minh
Tuyệt đối không login thẳng qua www.facebook.com, nên sử dụng mbasic.facebook.com
Via là của chúng tôi, nhưng tài sản trong via là của bạn, vì vậy hãy thay đổi thông tin sau khi mua !