Via Facebook Việt

( 0 đánh giá của khách hàng) 0 Đã bán

13,000 60,000 

Thông tin về tài khoản:
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Checkpoint Email: Rồi
  • Nên dùng: Spam, Seeding
Bạn cần tạo một Profile trên trình duyệt mới để trust thiết bị hơn
Khuyến cáo nên sử dụng Proxy để đăng nhập nhằm hạn chế xác minh
Tuyệt đối không login thẳng qua www.facebook.com, nên sử dụng mbasic.facebook.com
Via là của chúng tôi, nhưng tài sản trong via là của bạn, vì vậy hãy thay đổi thông tin sau khi mua !